Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home กลุ่มวิชาการอ่านการเขียน

กลุ่มวิชาการอ่านการเขียน

 

หลักสูตร การเขียนเบื้องต้น การเขียนระดับสูง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

หลักสูตร การเขียนเบื้องต้น (Basic Writing)

ศึกษากลวิธีและหลักการเขียน โดยมุ่งเน้นศึกษา เกี่ยวกับไวยากรณ์ ระดับที่สูงขึ้นเพื่อใช้ในงานเขียน โดยเฉพาะทำให้ ประโยคหรือเนื้อเรื่องที่เขียนมีความสละสลวยสามารถที่จะสื่อความหมายจากประโยคหรือเนื้อเรื่องเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้เรียนควรจะมีพื้นฐานความรู้ทางไวยากรณ์ในระดับเบื้องต้นมาก่อน

อบรม 30 ชั่วโมง ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

หลักสูตร การเขียนระดับสูง (Essay Writing)

ศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบ TOEFL ในส่วน Writing ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการฝึกเขียนตั้งแต่ระดับประโยคไปจนถึงระดับย่อหน้าและเรียงความในหัวข้อต่าง ๆ ตามแนวทดสอบ TOEFL CBT นอกจากนั้นผู้เรียนจะมีโอกาสฟื้นฟูความรู้ทางไวยากรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อใช้ในการศึกษาและการทำงานอีกด้วย

อบรม 30 ชั่วโมง ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

หลักสูตร ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Essential Skills for Reading)

ศึกษากลวิธีการอ่าน การใช้โครงสร้างของคำ รากศัพท์ การใช้คำเขียน เพื่อหาความหมายของคำศัพท์หลักในการจับประเด็นของเรื่องความสัมพันธ์ของย่อหน้าการลำดับความคิดเพื่อหาข้อสรุปรวมถึงวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฝึกหัดการใช้กลวิธีต่าง ๆ จากแบบฝึกหัดที่หลากหลายหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

อบรม 30 ชั่วโมง ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

ตารางเรียน

หลักสูตร

วัน

เวลา

ระยะเวลาการอบรม

การเขียนเบื้องต้น

อังคาร , พุธ , พฤหัสบดี

18.00 – 20.30 น.

30 ชั่วโมง

การเขียนเบื้องต้น

อาทิตย์

09.00 – 12.00 น.

30 ชั่วโมง

การเขียนระดับสูง

อังคาร , พุธ , พฤหัสบดี

18.00 – 20.30 น.

30 ชั่วโมง

การเขียนระดับสูง

อาทิตย์

13.00 – 16.00 น.

30 ชั่วโมง

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

อังคาร , พุธ , พฤหัสบดี

18.00 – 20.30 น.

30 ชั่วโมง

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

อาทิตย์

13.00 – 16.00 น.

30 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติผู้อบรม | วิธีการสมัคร | โปรโมชั่นพิเศษ | Download ใบสมัคร | Download แผนที่ | หลักสูตรติวเข้ม TU-GET 12 ชั่วโมง

 


รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรและเวลาเรียน
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสมัครอบรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ใบสมัคร
แผนที่สถาบันภาษา

Website counter